EnglishSlovak
Number of database entries: 162759      last update: 09.02.2018 07:24 
Information Info Guestbook Guestbook E-mail E-mail
Search grave:

Enter the last name:          
  
extended Search         
add graveAdd new grave
Categories:
 
Famous persons
List of Cemeteries
Cemeteries on the web

Services:
 
Funeral Homes, Stone-cutters...

Genealogy
References
Help
 
Langsfeld Juraj
Added to the database: 14.07.2004 15:48  
 
 
ID 99475 title:   last name: Langsfeld
first name: Juraj last name at birth:  
date of birth: 16.10.1825 place of birth: Sučany
date of death: 22.06.1849 age: 23
date of funeral-cremation: 00.06.1849 place of burial: Kremnica
source: Slovenský biografický slovník - III.zv. K-L; MS, Martin 1989
description of the person: Dobrovoľnícky dôstojník, učiteľ. Otec Ján L., krajčír, matka Katarína, rod. Rizmanová, mal 2 sestry a 3 bratov. – študoval na ev. lýceu v Kežmarku a na ev. kolégiu v Prešove. Učiteľ v Žabokrekoch a v Martine. Po vypuknutí maďarskej revolúcie 1848 prívrženec štúrovského hnutia, za čo ho uhorské úrady na jeseň 1848 uväznili. Po príchode slov. dobrovoľníkov do Turca v januári 1849 vstúpil do ich zboru, poručík, veliteľ čaty, v bojoch preukázal veliteľské schopnosti a odvahu. Po rozpustení zboru v polovici apríla 1849 sa s ďalšími jeho príslušníkmi z Turca a Liptova vrátil cez Halič na Oravu, aby pokračovali v boji, 28.4.1849 pri dolnom Kubíne porazení. Skrývali sa v horách, 12.5 prepadli v kraľovianskej doline jednotku uhorskej domobrany pod velením H. Görgeya, spomalili jej ústup pred ruskou armádou, nakoniec ustúpili presile. Opäť sa skrýval, 20.6. ho vlastný strýko vyzradil za odmenu 300 zlatých. Pred vojenským súdom v Kremnici, ktorému predsedal H. Görgey, potvrdil vernosť slov. národu a ideálom za ktoré bojoval, odmietol milosť ponúknutú za zrieknutie sa revolučných ideálov a vodcov politického života. Odsúdený na trest smrti obesením, popravný pred svojími spolubojovníkmi a obyvateľmi Kremnice. Po porážke revolúcie 28.10. symbolicky slávnostne pochovaný slov. dobrovoľníkmi.
     
photograph 1
photograph 2
photograph 3
Red marked entries are not published for free. Information here.
 
 
 
 
 
Message by:
Knúrovský   04.12.2008 11:57
8099 RIP