Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1382, potok Myzla sa však uvádza už v roku 1297.
Osídlenie obce Nemcami možno predpokladať za vlády kráľa Bélu IV. (1235 - 1270), keď ich na toto územie povolal v dôsledku výrazného zníženia počtu obyvateľstva po tatárskych vpádoch. Priezviská Beer, Cirner, Kelbel, Kirchner, Klein, Korl, Müller, Šolc, sa zachovali až podnes, a nájdete ich aj na tomto cintoríne.

„Pamätaj živý, na obete boja, na utrpenie padlých pomysli, ako išli do ohňa a príboja za tvoje sny a pomysly.“
J.Kostra

Obete I. svetovej vojny

Obete II. svetovej vojny

Hovan Imrich

Bakai Ján

Hovan Ján

Beer Juraj

Hudák Juraj

Bimbo Ján

Jerga Ján

Čisár Jozef

Kelbel Ján

Danko Jozef

Kelbel Juraj

Ficeri Jozef

Kolibár Juraj

Grega Juraj

Korl Ján

Hanispal Ján

Korl Martin

Jerga Štefan

Krajňák Michal

Jergová Mária

Mikita Juraj

Kelbel

Müller Ján

Kesler Samuel

Müller Juraj

Klein Ján

Müller Michal

Kolibár Juraj

Müller Michal

Kolibár Martin

Nič Ján

Kolibár Štefan

Onderko Juraj

Kolibár Ján

Pataky János

Kolibár Juraj

Roštár Juraj

Krajňák Juraj

Soľar Ján

Krajňák Štefan

Somoši Michal

Labaš Juraj

Šiegeľ Michal

Leščinský Martin

Šimko Michal

Leško Ondrej

Šoffa Jozef

Müller Marin

Šolc Štefan

Müller Michal

Varga Martin

Müller Ján

 

Nič Ján

 

Regimun Štefan

 

Soľar Martin

 

Šomoši Michal

 

Šolc Ondrej

 

Varga Martin

 

Vargovčák Pavol

 

Vargovčák Juraj

 

Vyrostko Jozef

 

Zales Štefan