EnglishSlovak
záznamov v databáze: 162758                                                  aktualizované: 09.02.2018 07:24 
Informácie Info Návštevná kniha Kniha návštev E-mail E-mail
Hľadaj priezvisko:

  
Kategórie:
 
Osobnosti
Zoznam cintorínov
Cintoríny na webe

Tlač parte:
 
Online tlač smútočných oznámení

Cintorínske služby:
 
pohrebníctva, kamenári...

Genealógia
Referencie
Aktuality


 
Baneth Ezechiel
Pridané do databázy: 19.07.2003 21:31  
 
 
 ID 79135 titul:   priezvisko: Baneth
meno: Ezechiel rodné priezvisko:  
dátum narodenia: 00.00.1776 miesto narodenia: Óbuda (Alt Ofen) - Budapešť
dátum úmrtia: 28.12.1854 vek: 78
dátum pohrebu-kremácie: 00.12.1854 miesto pochovania: Nitra - Židovský cintorín
zdroj: http://zahorec.blog.sme.sk/c/104037/Zidovsky-cintorin-v-Nitre.html
popis osoby: Rabín v Szécsényi, Paksi a Nitre kde pôsobil až do svojej smrti. Viedol tu známu rabínsku vysokú školu, ješivu. Vyučoval metódou, ktorá sa odlišovala od tzv. pilpulizmu, založenom na polemike, ktorá bola v tých časoch v uhorských rabínskych učilištiach najrozšírenejšia. Vrátil sa k vyučovaniu podľa vzorov veľkých komentárov, ktoré vznikali v stredoveku. Jeho odpovede – responzie – na nespočetné množstvo otázok náboženského a právneho charakteru sa, žiaľ, nezachovali v písomnej podobe, pretože zo zásady knihy nepísal. Aj komentár Tosefta (dodatok) pred smrťou spálil. Tešil sa mimoriadne veľkej autorite a jeho súčasníci, známi autori náboženských spisov, boli poctení, keď ich diela recenzoval. Bol veľmi zbožný a nitrianski Židia, ale i kresťania ho uctievali ako svätca. Medzi ľudom dlho kolovali i jeho duchaplné výroky. Po desaťročia sa rozprávala povesť, že z jeho hrobu čnie do neba ohnivý stĺp. Ezechiel Baneth zomrel v roku 1854 v Nitre. Na epitafe čítame: „Rabín Jecheskel, syn rabína Jakoba Banetha, keď mal 78 rokov, vzal si ho Hospodin, k ľútosti jeho obce a na žiaľ celého národa...a bol prenesený na cintorín a pochovaný na štvrtý deň mesiaca Tevet roku 615 (1854 - podľa krátkeho letopočtu)... nech je jeho duša spojená vo zväzku živých...“ Pri preklade textu epitafu, ktorý čas hodne poznačil, je zaujímavý rozdiel medzi údajom o roku narodenia Ezechiela Banetha, ktorý uvádzajú literárne pramene a záznamom na náhrobku. Keď vychádzame z roku úmrtia, hebrejského letopočtu 615 (1854) a odrátame údaj z epitafu ...a keď mal 78 rokov, vzal si ho Hospodin..., dostaneme rok 1776, a nie 1773, ako sa uvádza v literatúre. Hrob slávneho nitrianskeho rabína leží v ortodoxnej časti cintorína, ktorý je svojou rozlohou jedným z najväčších na Slovensku. V minulosti bol múrom rozdelený na dve časti, na ortodoxnú a neologickú. Dokumentuje to i dobová fotografia z almanachu Nitrianskej župy, ktorý vyšiel v roku 1931. Hrob nitrianskeho gaona je od ostatných oddelený drevenou ohradou. Podľa legendy vraj Ezechiel Baneth nebol spokojný s mravnosťou a spôsobom života svojej rodiny, a preto si pred smrťou želal, aby jeho hrob nik nenavštevoval. Podľa poslednej vôle mali okolo neho pochovávať iba predčasne narodené deti, ktorých rodičia boli bez mravnej poškvrny. I dnes je zreteľne viditeľný asi štvormetrový prázdny priestor okolo jeho hrobu. Miesto jeho posledného odpočinku na nitrianskom židovskom cintoríne sa stalo pútnickým miestom. I dnes sem prichádzajú zbožní veriaci z celého sveta, aby sa poklonili jeho pamiatke a modlitbou a prosbami napísanými na drobných kúskoch papiera ho prosili o pomoc v ťažkých chvíľach svojho života. Použitá literatúra: 1. Zsidó Lexikon, Budapest 1929 2. Almanach Nitra 1931 3. Nyitravármegye č. 35/1931
fotografia 1
fotografia 2
fotografia 3
Položky vyznačené červenou sa zverejňujú za poplatok. Informácie tu
 
 
 
 
 
Odkaz zanechal: Robin Baneth   17.05.2005 01:18
695 I believe Ezechiel Baneth is my Great-Great-Greatfather. I
believe Jakob Baneth is his son and my great-great grandfather. I
believe Jakob's middle name is Hirsch. Am interested in more
info. Robin Baneth, North Carolina, USA
Odkaz zanechal: komlosi   17.12.2004 20:23
414 Pakovics, Morava